Concreter = beter!

Snelle validatie van procesontwerp met business gaming Informatievoorzieningen ondersteunen vaak de uitvoering van complexe bedrijfsprocessen. Daarom wordt het verzamelen van applicatie requirements veelal voorafgegaan door procesanalyse en proces optimalisatie. Analyse = succes? Voor procesanalyse en optimalisatie zijn talloze methodes ontwikkeld. Het belang van deze activiteiten moet niet worden onderschat. Hoe eenvoudiger, eenduidiger en begrijpelijker de…

Innovatiesnelheid vergroten

Het succes van software projecten wordt sterk bepaald door een ondubbelzinnige en complete set van requirements. In veel gevallen ontbreekt het de opdrachtgever aan competenties om requirements op te stellen en worden externen aangetrokken om hem daarbij te helpen. Dat deze aanpak geen garantie is voor succes wordt bewezen door berichten over projecten die te…