Concreter = beter!

Snelle validatie van procesontwerp met business gaming Informatievoorzieningen ondersteunen vaak de uitvoering van complexe bedrijfsprocessen. Daarom wordt het verzamelen van applicatie requirements veelal voorafgegaan door procesanalyse en proces optimalisatie. Analyse = succes? Voor procesanalyse en optimalisatie zijn talloze methodes ontwikkeld. Het belang van deze activiteiten moet niet worden onderschat. Hoe eenvoudiger, eenduidiger en begrijpelijker de…