ESA

ESA

EGALiT Standaard Architectuur

geen spaghetti-code

Werken met een low code platform zoals Mendix heeft als risico dat de code snel complex wordt. Doordat op zeer hoog tempo ontwikkeld wordt, bestaat er grote kans op “spaghetti-code”. Om dit te voorkomen, werkt EGALiT volgens een intern ontwikkelde architectuur die gebaseerd is op best practises uit jarenlange ervaring met software engineering. Alle medewerkers van EGALiT werken op uniforme wijze volgens deze standaard. De volgende vier uitgangspunten staan centraal in onze architectuur:

business rules scheiden van de applicatie-logica

Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle gegevens die opgeslagen worden in de applicatie voldoen aan alle business rules en dat business rules onafhankelijk van de rest van de applicatie te onderhouden zijn.

scherm functionaliteit loskoppelen van verwerking

Hierdoor kunnen operaties worden gebruikt door meerdere schermen, zonder dat deze schermen invloed op elkaars gedrag hebben.

Isoleren van onderlinge afhankelijkheden

Hiermee kunnen de onderdelen die niet als afhankelijkheid zijn opgevoerd gewijzigd worden, zonder dat dit invloed heeft op andere onderdelen van de applicatie.

Uniforme afhandeling van inkomende en uitgaande interfaces

Hierdoor zijn snel nieuwe interfaces te ontwikkelen doordat alleen de specifieke zaken ingevuld hoeven te worden.


Het toepassen van de ESA architectuur heeft de volgende voordelen
  • De software is blijvend goed onderhoudbaar en uitbreidbaar.
  • Ontwikkeling en beheer van de software is gemakkelijk overdraagbaar tussen verschillende personen, omdat iedereen op dezelfde manier werkt
  • De hoeveelheid inspanning benodigd voor een wijziging is in traditionele software vaak afhankelijk van de omvang van de applicatie: een grote applicatie betekent veel inspanning en regressie vanwege afhankelijkheden. Bij de software van EGALiT is deze afhankelijkheid veel minder door de gescheiden structuur.
  • Vrijwel al het rework dat nodig is na testen heeft te maken met de functionele werking van de applicatie. Er treden zelden technische bugs op.